ROBOTY ZIEMNE - WYNAJEM KOPAREK
 • kompleksowe przygotowanie terenu, placu budowy,
 • budowa dróg (dojazdowych, wewnętrznych ),
 • wywóz ziemi i gruzu,
 • czyszczenie placu budowy, równanie terenu oraz dróg,
 • korytowanie pod drogi, parkingi, chodniki, kostkę brukową,
 • wykopy pod budowę domów,
 • załadunek i transport ziemi, kruszywa, piasku,
 • kucie betonu młotem ,
 • załadunek, rozładunek materiałów na paletach,
 • odśnieżanie parkingów, placów, dróg,
 • inne prace ziemne
SPRZEDAŻ KRUSZYW Z TRANSPORTEM
 • wynajem wywrotek
 • piasek (siany, płukany)
 • pospółka (żwir),
 • kruszywa drogowe (różne rodzaje),
 • ziemia ogrodowa (czarnoziem),
 • humus,
 • kamień polny (różne rodzaje)
 • odśnieżanie i wywóz śniegu z załadunkiem
USŁUGI TRANSPORTOWE
 • wynajem samochodów samowyładowczych od 5 ton do 28 ton
 • wynajem zestawu niskopodwoziowego
 • usługi HDS
  wynajem sprzętu:
 • koparki
 • ładowarki
 • koparko-ładowarki
 • walca
 • równiarka drogowa
WYBURZENIA
 • wynajem kruszarki mobilnej udarowej
 • wynajem kruszarki mobilnej szczękowej
 • młot hydrauliczny wyburzeniowy
 • szczęka krusząca
 • rozbiórka budynków – kompleksowa z wywozem
 • kruszenie gruzu